© johnbronkhorst.nl
Om de verzekering te kunnen afsluiten, moet u (respectievelijk uw kampeermiddel) aan de volgende voorwaarden voldoen: U moet lid / donateur van de O.C.C. zijn (Let op: bij beëindiging van het lidmaatschap / donateurschap (ongeacht de reden) wordt de verzekering ook automatisch beëindigd. Reeds betaalde premies worden niet terug betaald. U moet in Nederland woonachtig zijn De kampeerwagen van leden moet 25 jaar of ouder zijn. De kampeerwagen van donateurs moet minimaal 20 jaar oud zijn. De kampeerwagen moet door de Technische Commissie van de O.C.C. getaxeerd en goedgekeurd zijn. Verzekeringspremie Bij een positief inspectierapport van de Technische Commissie van de O.C.C., waarin o.a. de taxatiewaarde is vermeld, kunt u zich aanmelden voor de collectieve verzekering bij Kuiper Verzekeringen. De premie bedraagt 2,1% van de getaxeerde waarde per jaar, met een minimum van € 45,- excl. poliskosten en assurantiebelasting. De beslissing of er verzekerd wordt ligt bij Kuiper Verzekeringen. Voor meer inlichtingen en/of vragen neem dan contact op met de voorzitter van de Technische Commissie/Verzekeringszaken: Sybren Westra tc@oldtimercaravanclub.nl
Oldtimer Caravan Club

Informatie voor de verzekering

© johnbronkhorst.nl
Oldtimer Caravan Club
Om de verzekering te kunnen afsluiten, moet u (respectievelijk uw kampeermiddel) aan de volgende voorwaarden voldoen: U moet lid / donateur van de O.C.C. zijn (Let op: bij beëindiging van het lidmaatschap / donateurschap (ongeacht de reden) wordt de verzekering ook automatisch beëindigd. Reeds betaalde premies worden niet terug betaald. U moet in Nederland woonachtig zijn De kampeerwagen van leden moet 25 jaar of ouder zijn. De kampeerwagen van donateurs moet minimaal 20 jaar oud zijn. De kampeerwagen moet door de Technische Commissie van de O.C.C. getaxeerd en goedgekeurd zijn. Verzekeringspremie Bij een positief inspectierapport van de Technische Commissie van de O.C.C., waarin o.a. de taxatiewaarde is vermeld, kunt u zich aanmelden voor de collectieve verzekering bij Kuiper Verzekeringen. De premie bedraagt 2,1% van de getaxeerde waarde per jaar, met een minimum van € 45,- excl. poliskosten en assurantiebelasting. De beslissing of er verzekerd wordt ligt bij Kuiper Verzekeringen. Voor meer inlichtingen en/of vragen neem dan contact op met de voorzitter van de Technische Commissie/Verzekeringszaken: Sybren Westra tc@oldtimercaravanclub.nl

Informatie voor de verzekering