© johnbronkhorst.nl
Opgeven als lid, maar ook opzeggen en allerlei andere mutaties (verhuizing, verandering van caravan, enz.) is alleen mogelijk bij de ledenadministratie – dit het liefst via e-mail. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld, d.w.z. dat uw naam en adres alleen voor verenigingszaken wordt gebruikt. Leden, gezinsleden en donateurs Bij onze vereniging kennen we leden, gezinsleden en donateurs. Een gezinslid is de partner van een lid; hij/zij heeft dezelfde verenigings-rechten als een lid, maar ontvangt geen clubblad. Een donateur heeft geen verenigings-rechten, maar ontvangt wel het clubblad.

Contributie

Leden: vanaf 01-01: € 42,- vanaf 01-07: € 21,- Gezinsleden: € 9,- De bijdrage voor een donateur is minimaal € 24,- Wanneer u een automatische incasso afgeeft, krijgt u € 2,- korting op uw jaarcontributie. De contributie wordt per kalenderjaar berekend en wordt tijdens de algemene jaarvergadering vastgesteld. Vul het digitale formulier in om lid/gezinslid/donateur te worden. Of stuur even een mailtje naar onze ledenadministratie als u het toch liever handmatig invult. Deze krijgt u dan zo snel mogelijk toegestuurd via de post. Ons mailadres is ledenadministratie@oldtimercaravanclub.nl
Oldtimer Caravan Club

Lidmaatschap van de Oldtimer Caravan Club

© johnbronkhorst.nl
Oldtimer Caravan Club
Opgeven als lid, maar ook opzeggen en allerlei andere mutaties (verhuizing, verandering van caravan, enz.) is alleen mogelijk bij de ledenadministratie – dit het liefst via e-mail. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld, d.w.z. dat uw naam en adres alleen voor verenigingszaken wordt gebruikt. Leden, gezinsleden en donateurs Bij onze vereniging kennen we leden, gezinsleden en donateurs. Een gezinslid is de partner van een lid; hij/zij heeft dezelfde verenigings-rechten als een lid, maar ontvangt geen clubblad. Een donateur heeft geen verenigings-rechten, maar ontvangt wel het clubblad.

Contributie

Leden: vanaf 01-01: € 42,- vanaf 01-07: € 21,- Gezinsleden: € 9,- De bijdrage voor een donateur is minimaal € 24,- Wanneer u een automatische incasso afgeeft, krijgt u € 2,- korting op uw jaarcontributie. De contributie wordt per kalenderjaar berekend en wordt tijdens de algemene jaarvergadering vastgesteld. Vul het digitale formulier in om lid/gezinslid/donateur te worden. Of stuur even een mailtje naar onze ledenadministratie als u het toch liever handmatig invult. Deze krijgt u dan zo snel mogelijk toegestuurd via de post. Ons mailadres is ledenadministratie@oldtimercaravanclub.nl

Lidmaatschap van de

Oldtimer Caravan Club