© johnbronkhorst.nl

BESTUUR

Voorzitter Arjen Ritsma Secretaris Erik van Seeventer Penningmeester/Ledenadministratie Sybren Westra Evenementen & Publieke Zaken Eric Baars

TECHNISCHE COMMISSIE

Voorzitter/Verzekeringszaken Sybren Westra Commissielid Eric Baars Commissielid Wytze de Boer Commissielid Tinus Zwarts Commissielid Frank Frenken Commissielid Hai Smits Commissielid Leo van Loon

OOR COMMISSIE

Beheerder Frans Josemanders Administratie Sybren Westra

DIVERSE

Taxatie Fred Leeflang Internet Commissie John Bronkhorst Fehac Commissie Arjen Ritsma Commissie Buitenlandse Contacten Fred Leeflang Beurzen Gerrit van der Kolk Documentatie Roger Visser Clubartikelen Pytsje Westra Jubilea, Lief en Leed Ineke en Jurrie van den Berg

REDACTIE DE KAMPEERWAGEN

Kitty Zwarts
Oldtimer Caravan Club

Bestuurs- en Commissieleden

© johnbronkhorst.nl
Oldtimer Caravan Club

BESTUUR

Voorzitter Arjen Ritsma Secretaris Erik van Seeventer Penningmeester/Ledenadministratie Sybren Westra Evenementen & Publieke Zaken Eric Baars

TECHNISCHE

COMMISSIE

Voorzitter/Verzekeringszaken Sybren Westra Commissielid Eric Baars Commissielid Wytze de Boer Commissielid Tinus Zwarts Commissielid Frank Frenken Commissielid Hai Smits Commissielid Leo van Loon

OOR COMMISSIE

Beheerder Frans Josemanders Administratie Sybren Westra

DIVERSE

Taxatie Fred Leeflang Internet Commissie John Bronkhorst Fehac Commissie Arjen Ritsma Commissie Buitenlandse Contacten Fred Leeflang Beurzen Gerrit van der Kolk Documentatie Roger Visser Clubartikelen Pytsje Westra Jubilea, Lief en Leed Ineke en Jurrie van den Berg

REDACTIE DE

KAMPEERWAGEN

Kitty Zwarts

Bestuurs- en Commissieleden