© johnbronkhorst.nl

BESTUUR

Voorzitter Arjen Ritsma Secretaris Ben Vrij Penningmeester/Ledenadministratie Sybren Westra Evenementen & Publieke Zaken Eric Baars

TECHNISCHE COMMISSIE

Voorzitter Eric Baars Administratie/Verzekeringszaken Sybren Westra Commissielid Roger Visser Commissielid Tinus Zwarts Commissielid Frank Frenken Commissielid Martijn van Mierlo Commissielid Leo van Loon

OOR COMMISSIE

Beheerder Frans Josemanders Administratie Sybren Westra

DIVERSE

Taxatie Fred Leeflang Internet Commissie John Bronkhorst Fehac Commissie Arjen Ritsma Commissie Buitenlandse Contacten Fred Leeflang Beurzen Eric Baars (tot nader order) Documentatie Roger Visser Clubartikelen Pytsje Westra Jubilea, Lief en Leed Ineke en Jurrie van den Berg

REDACTIE DE KAMPEERWAGEN

Kitty Zwarts
Oldtimer Caravan Club

Bestuurs- en Commissieleden

© johnbronkhorst.nl
Oldtimer Caravan Club

BESTUUR

Voorzitter Arjen Ritsma Secretaris Ben Vrij Penningmeester/Ledenadministratie Sybren Westra Evenementen & Publieke Zaken Eric Baars

TECHNISCHE

COMMISSIE

Voorzitter Eric Baars Administratie/Verzekeringszaken Sybren Westra Commissielid Roger Visser Commissielid Tinus Zwarts Commissielid Frank Frenken Commissielid Martijn van Mierlo Commissielid Leo van Loon

OOR COMMISSIE

Beheerder Frans Josemanders Administratie Sybren Westra

DIVERSE

Taxatie Fred Leeflang Internet Commissie John Bronkhorst Fehac Commissie Arjen Ritsma Commissie Buitenlandse Contacten Fred Leeflang Beurzen Eric Baars (tot nader order) Documentatie Roger Visser Clubartikelen Pytsje Westra Jubilea, Lief en Leed Ineke en Jurrie van den Berg

REDACTIE DE

KAMPEERWAGEN

Kitty Zwarts

Bestuurs- en Commissieleden