© johnbronkhorst.nl
Naar aanleiding van een initiatief heeft eind 1986 een groep mensen in het noorden van Nederland de koppen bij elkaar gestoken, wat uiteindelijk heeft geleid tot de oprichtingsvergadering op 2 mei 1987 in het Drentse Amen. Eind 1987, na wat meer bekendheid en enige bijeenkomsten, bleek de O.C.C. een levensvatbare vereniging te zijn met circa 70 leden. In 1988 werd een Technische Commissie (T.C.) opgericht; er werden dat jaar acht verschillende evenementen georganiseerd; het ledental steeg naar 110. In 1989 werd begonnen met het eerste technische weekend waarbij men zijn caravan kon laten keuren, taxeren en verzekeren tegen de taxatiewaarde die door onze eigen T.C. bepaald was. Door het fors toenemende aantal weekends was er een Evenementencoördinator in het bestuur nodig; vanwege de groeiende uitgave van het clubblad werd een Redactiecommissie in het leven geroepen, eveneens met een zetel in het bestuur. Ook werd de afdeling Onderhoud, Onderdelen en Restauratie (OOR) opgericht. Het jaar werd afgesloten met 150 leden. In de loop van de jaren negentig groeide het aantal leden van 200 naar 450. Het aantal evenementen is ook gestegen: van 12 in 1991 tot rond de 30 nu. De evenementen zijn ook uitgebreider geworden en meer afwisselend, zowel bezoeken aan caravanfabrieken als meerweekse buitenlandse bijeenkomsten en alle variaties hier tussenin, zoals weekenden, midweken en internationale manifestaties in zowel Nederland, Duitsland, België, Frankrijk als Engeland. In 1999 heeft de O.C.C. zich ook op het internet begeven (via clubs op clubnet) en werd een Internetcommissie opgericht om de digitale belangen van de vereniging te behartigen. In oktober 2001 is gestart met bouwen van een O.C.C. site. In 2011 functioneerde de oude website niet meer fijn en hebben we inmiddels sinds 2018 deze website. Buiten de door de O.C.C. georganiseerde evenementen doen onze leden ook mee aan evenementen van andere oldtimerclubs en organisaties en zijn onze kampeerwagens te zien bij allerhande promotieactiviteiten zoals reclamefilms, STER- spots, reclameacties, beurzen en we zijn zelfs in het programma Klokhuis geweest. Daarnaast zijn wij ook welkom op evenementen die door onze zusterclubs in Duitsland, België, Frankrijk en Engeland worden georganiseerd.
Oldtimer Caravan Club

De historie van de Oldtimer Caravan Club

© johnbronkhorst.nl
Oldtimer Caravan Club
Naar aanleiding van een initiatief heeft eind 1986 een groep mensen in het noorden van Nederland de koppen bij elkaar gestoken, wat uiteindelijk heeft geleid tot de oprichtingsvergadering op 2 mei 1987 in het Drentse Amen. Eind 1987, na wat meer bekendheid en enige bijeenkomsten, bleek de O.C.C. een levensvatbare vereniging te zijn met circa 70 leden. In 1988 werd een Technische Commissie (T.C.) opgericht; er werden dat jaar acht verschillende evenementen georganiseerd; het ledental steeg naar 110. In 1989 werd begonnen met het eerste technische weekend waarbij men zijn caravan kon laten keuren, taxeren en verzekeren tegen de taxatiewaarde die door onze eigen T.C. bepaald was. Door het fors toenemende aantal weekends was er een Evenementencoördinator in het bestuur nodig; vanwege de groeiende uitgave van het clubblad werd een Redactiecommissie in het leven geroepen, eveneens met een zetel in het bestuur. Ook werd de afdeling Onderhoud, Onderdelen en Restauratie (OOR) opgericht. Het jaar werd afgesloten met 150 leden. In de loop van de jaren negentig groeide het aantal leden van 200 naar 450. Het aantal evenementen is ook gestegen: van 12 in 1991 tot rond de 30 nu. De evenementen zijn ook uitgebreider geworden en meer afwisselend, zowel bezoeken aan caravanfabrieken als meerweekse buitenlandse bijeenkomsten en alle variaties hier tussenin, zoals weekenden, midweken en internationale manifestaties in zowel Nederland, Duitsland, België, Frankrijk als Engeland. In 1999 heeft de O.C.C. zich ook op het internet begeven (via clubs op clubnet) en werd een Internetcommissie opgericht om de digitale belangen van de vereniging te behartigen. In oktober 2001 is gestart met bouwen van een O.C.C. site. In 2011 functioneerde de oude website niet meer fijn en hebben we inmiddels sinds 2018 deze website. Buiten de door de O.C.C. georganiseerde evenementen doen onze leden ook mee aan evenementen van andere oldtimerclubs en organisaties en zijn onze kampeerwagens te zien bij allerhande promotieactiviteiten zoals reclamefilms, STER-spots, reclameacties, beurzen en we zijn zelfs in het programma Klokhuis geweest. Daarnaast zijn wij ook welkom op evenementen die door onze zusterclubs in Duitsland, België, Frankrijk en Engeland worden georganiseerd.

De historie van de

Oldtimer Caravan Club