© johnbronkhorst.nl
Oldtimer Caravan Club

Welkom op onze Advertentiepagina

Welkom

Op de Advertentiepagina van de Oldtimer Caravan Club.

Hier kunt u als particulier kostenloos advertenties plaatsen.

Verkoop/Gezocht

Via deze pagina van Oldtimer Caravan Club worden (alleen) door leden Verkoop/Gezocht advertenties

aangeboden. De Oldtimer Caravan Club wenst u een goede koop of verkoop toe.

Voorwaarden

De Oldtimer Caravan Club heeft de inhoud van deze advertentiepagina met de grootst mogelijke

zorg samengesteld. Alle informatie op de advertentiepagina met betrekking tot de aangeboden

producten is echter afkomstig van derden (de diverse adverteerders). Deze derden

zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

De Oldtimer Caravan Club draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties

geen enkele verantwoordelijkheid.

Overeenkomst

De Oldtimer Caravan Club probeert aanbieders en afhalers tot elkaar te brengen. De

Oldtimer Caravan Club is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten

wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de advertentiepagina.

Vrijwaring

U vrijwaart de Oldtimer Caravan Club volledig voor alle mogelijke claims van uzelf

en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een

overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze advertentiepagina.

Informatie en plaatsing

webmaster@oldtimercaravanclub.nl

© johnbronkhorst.nl
Oldtimer Caravan Club

Welkom op onze Advertentiepagina

Welkom

Op de Advertentiepagina van de Oldtimer Caravan Club.

Hier kunt u als particulier kostenloos advertenties

plaatsen.

Verkoop/Gezocht

Via deze pagina van Oldtimer Caravan Club worden

(alleen) door leden Verkoop/Gezocht advertenties

aangeboden. De Oldtimer Caravan Club wenst u

een goede koop of verkoop toe.

Voorwaarden

De Oldtimer Caravan Club heeft de inhoud van deze

advertentiepagina met de grootst mogelijke zorg

samengesteld. Alle informatie op de advertentiepagina

met betrekking tot de aangeboden producten is echter

afkomstig van derden (de diverse adverteerders).

Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de

juistheid en volledigheid van deze informatie.

De Oldtimer Caravan Club draagt voor de inhoud van

de geplaatste advertenties geen enkele

verantwoordelijkheid.

Overeenkomst

De Oldtimer Caravan Club probeert aanbieders en

afhalers tot elkaar te brengen. De Oldtimer Caravan

Club is echter nimmer partij bij een overeenkomst die

gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruik-

making van de advertentiepagina.

Vrijwaring

U vrijwaart de Oldtimer Caravan Club volledig voor alle

mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze

voortvloeiende uit en/of verband houdende met een

overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze

advertentiepagina.

Informatie en plaatsing

webmaster@oldtimercaravanclub.nl